FotoSchade

Veelal zijn wij ons niet bewust van alle risico’s die wij in ons dagelijks leven lopen, totdat wij zelf of iemand in onze omgeving te maken krijgen met een ongeval, diefstal of andere calamiteit. De schadegebeurtenis kunnen wij niet terugdraaien, maar wij kunnen er wel voor proberen te zorgen dat u zoveel mogelijk wordt bijgestaan, zodat het leed tot een minimum wordt beperkt en het financieel nadeel zo snel mogelijk kan worden opgelost.

Schade melden

U kunt u schade melden bij uw vaste aanspreekpunt. De telefoonnummers van onze accountmanagers vindt u hier.
Bent u een schadeherstelbedrijf, dan kunt u direct contact opnemen met onze schade-afdeling op telefoonnummer +31(0)88-77 444 77  of per email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Heeft u een inboedel- en/of woonhuisschade?

Belt u dan Assicuro Private Insurance via +31(0)88 77 444 77 of meldt uw schade online door op "Schade melden" te klikken. U kunt natuurlijk ook een e-mail sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. om uw schade te melden. Voor dringende zaken buiten kantoortijd kunt u een medewerker van Assicuro bereiken via het volgende nummer; +31(0)6-25261500. Uiteraard kunt u, mocht direct acute hulp noodzakelijk zijn, ook 112 bellen of één van de onderstaande nummers, afhankelijk van de vraag bij welke verzekeraar uw woonhuis- en/of inboedel verzekerd is.

 • Hiscox 06-20592712 / 06-15062071 / 06-21223981
 • Delta Lloyd Schadeverzekeringen NV 026-4002390
 • Hienfeld Renaissance 026-3553499

Heeft u een verkeersschade?

Volgt u dan de onderstaande stappen, zodat het probleem zo snel en gemakkelijk als mogelijk opgelost kan worden.

 1. Breng mensen in veiligheid
 2. Zoek een getuige (Zorg er voor dat u altijd de gegevens noteert van één of meer getuigen, indien deze er zijn. Ook als de schade een duidelijke zaak lijkt te zijn. Kijk daarna pas naar de schade aan uw auto. Probeer indien mogelijk ook een aantal foto's te maken (bijvoorbeeld met uw mobiele telefoon) waardoor goed te zien is wat er gebeurd is. Ook mensen die bij u in de auto zitten, mogen als getuige dienen. Een onafhankelijke getuige is echter altijd beter.)
 3. Neem indien nodig contact op met de politie (zeker als er letsel is).
 4. Vul het Europese schadeformulier samen met de wederpartij in. Probeer ervoor te zorgen dat er duidelijk vast staat wie waar vandaan kwam.
 5. Zorg dat beide partijen het formulier ondertekenen. (Onderteken het formulier echter alleen als u het eens bent met de omschrijving van de tegenpartij. Mocht u het er niet mee eens zijn, onderteken het formulier dan niet of vermeld in het vak "situatieschets" dat u het niet eens bent met de schadetoedracht en ondertekend het daarna pas.)
 6. Meld de schade daarna zo snel mogelijk bij ons.

Indien er sprake is van diefstal van uw motorrijtuig, doet u hiervan dan in ieder geval zo snel mogelijk aangifte bij de politie (hoe sneller aangifte wordt gedaan, des te groter is de kans dat het gestolen motorrijtuig wordt teruggevonden) en meldt de schade daarna bij ons. Mocht u een schade aan uw auto hebben geleden door toedoen van een onbekende dader of door toedoen van een dader, die wel bekend is, maar bijvoorbeeld niet verzekerd is, dan kunt u voor vergoeding van uw schade mogelijkerwijze terecht bij het Waarborgfonds voor het Motorverkeer. Zie voor meer specifieke informatie over dit onderwerp www.wbf.nl of belt u ons voor verdere uitleg.

Autoschade melden via uw mobiel

Wat is Mobielschademelden.nl Mobielschademelden is een initiatief van de Stichting EPS waarmee eenzijdige en tweezijdige schades via mobiel internet kunnen worden aangemeld. Door middel van een smartphone kan via een app de schade eenvoudig worden gemeld. Het gebruik van de app levert aanzienlijk veel tijdwinst en gemak op. Het online schadeformulier stelt, afhankelijk van de situatie, relevante vragen. Dit leidt ertoe dat u veel minder informatie in hoeft te vullen in vergelijking met het papieren formulier. Waar je met een papieren schadeformulier soms een half uur bezig bent, handelt het online schadeformulier de melding in 10 minuten af! Bij het melden van een tweezijdige schade heeft slechts één partij een smartphone nodig om de schade te melden. De wederpartij ontvangt een sms, met daarin de samenvatting van de melding, en ondertekent deze melding door de ontvangen sms-code te verstrekken aan de melder. Hoe werkt Mobielschademelden.nl In slechts 8 stappen wordt de schade afhandeling gestart.

 1. U heeft schade
 2. Eén van de betrokkene kan de schade melden via een smartphone
 3. Ga naar www.mobielschademelden.nl of gebruik de app 'mobielschademelden.nl' (te downloaden in de Appstore of de Google Play Store)
 4. U vult het interactieve schadeformulier in
 5. De tegenpartij ontvang na het melden van de schade een sms met een samenvatting van de schademelding
 6. De tegenpartij 'ondertekent' deze schademelding door de ontvangen sms-code terug te sturen naar de afzender van de sms
 7. Het bericht met de schademelding gaat naar Assicuro
 8. De afhandeling van de schade gaat van start

Heeft u schade aan uw pleziervaartuig?

Belt u dan Assicuro Private Insurance via +31(0)88 77 444 77 of meldt uw schade online door op "Schade melden" te klikken. U kunt natuurlijk ook een e-mail sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. om uw schade te melden. Voor dringende zaken buiten kantoortijd kunt u een medewerker van Assicuro bereiken via het volgende nummer; +31(0)6-25261500. Mocht direct acute hulp noodzakelijk zijn, dan kunt u ook het alarmnummer van uw pleziervaartuigenverzekeraar bellen.

Europees schadeformulier downloaden

europees-schadeformulier.pdf

Schade team

JS 20180625 4289K

Bart Vrusch

Senior Schadebehandelaar

T: +31(0)887744412

JS 20180625 4183K

Anna Boonmann

Schadebehandelaar

T: +31(0)887744413