Overig

We streven ernaar om voor onze klanten het vaste aanspreekpunt te zijn voor alle particuliere schadeverzekeringen. In de onderstaande tabbladen leest u meer over een aantal producten uit ons assortiment.

(Gezins)Aansprakelijkheid

Voor autobezitters is de aansprakelijkheidsverzekering een vanzelfsprekende (wettelijk verplichte) verzekering. Een aansprakelijkheidsverzekering voor de situaties waarbij u niet in de auto zit is echter minstens net zo belangrijk, maar krijgt vaak niet genoeg aandacht. Aansprakelijkheidsclaims, bijvoorbeeld doordat u per abuis iemand laat struikelen, kunnen al snel hoog oplopen. Met een gezinsaansprakelijkheidsverzekering kunt dit risico voor uw hele gezin afdekken, de premie bedraagt meestal slechts een paar tientjes en is in verhouding dus een goedkope verzekering.

(Gezins)Rechtbijstand

Het zijn voor iedereen herkenbare gebieden. We begeven ons allemaal dagelijks in het verkeer en de gevolgen van een aanrijding (denk ook aan eventueel letsel!) zijn vaak niet te overzien. Ook de geschillen over een aankoop met gebreken en het niet goed uitgevoerde onderhoud aan uw woning, kennen we allemaal.

Het zijn slechts een paar voorbeelden waar deskundige juridische hulp goed van pas zou komen. U kunt daarvoor natuurlijk zelf een advocaat inschakelen. Maar een advocaat kost al snel € 180,- per uur. Indien u in aanmerking komt voor de door overheid gefinancierde rechtshulp, zult u wel nog een eigen bijdrage verschuldigd zijn. Deze eigen bijdrage kan oplopen tot honderden euro´s. Daar komen dan meestal de proceskosten nog eens bovenop.

Met een rechtsbijstandverzekering bent u tegen de kosten van juridische bijstand verzekerd en bovendien kunt u rekenen op de steun van juridische specialisten. De laatste jaren wint de rechtsbijstandverzekering aan populariteit. Steeds meer mensen besluiten hun juridische én financiële risico´s af te dekken met een dergelijke verzekering.

(Gezins)Ongevallen

Met een gezinsongevallenverzekering kunt u er zeker van zijn dat u in geval van een ernstig ongeval, met blijvend letsel of overlijden tot gevolg, een bepaald bedrag vrij beschikbaar krijgt gesteld. Dit bedrag kunt u naar eigen invulling gebruiken voor kosten die niet vallen onder een overige verzekering, bijvoorbeeld aanpassingen in het woonhuis, of zelfs een uitvaart. Vaak heeft men een soortgelijke dekking afgesloten bij de autoverzekering, met een gezinsongevallenverzekering waarbij de module verkeer is inbegrepen is dit echter niet meer nodig. Voor mensen met meerdere auto's betekent dit niet alleen een ruimere dekking, doordat u ook buiten de auto voor ongevallen verzekerd bent, maar ook nog eens een premiebesparing omdat de gezinsongevallenverzekering vaak goedkoper is dan een ongevallenverzekering voor iedere auto. Het verschil is echter dat met een gezinsongevallenverzekering enkel uw gezin verzekerd is, voor overige passagiers heeft u dan geen ongevallenverzekering. Zij kunnen de aantoonbare schade echter wel verhalen op uw aansprakelijkheidsverzekering.

Ziektekosten

Het hebben van een zorgverzekering en aanvullende verzekering dekt de kosten voor geneeskundige zorg. Het hebben van een basisverzekering is zelfs wettelijk verplicht. De inhoud van het basispakket wordt door de overheid vastgesteld.
Het is mogelijk dat men zich aanvullend verzekert waardoor behandelingen die buiten het basispakket vallen ook meeverzekerd zijn. Kijk nu naar de verzekeraar waar wij mee werken en informeer bij ons naar meer informatie.

Assicuro kiest voor ONVZ

ONVZ is een middelgrote zorgverzekeraar die al ruim 75 jaar ziektekosten verzekert. Dat is een bewuste keuze. Als organisatie zonder winstoogmerk is het belangrijkste doel: mensen zo goed mogelijk begeleiden naar de juiste zorg.

 • Zorgverzekering met optimale vrijheid

  ONVZ denkt in mogelijkheden. U kijkt toch ook liever naar wat er wél kan, in plaats van niet? Keuzevrijheid is bij ons een recht. Daarom schrijven wij u niet voor naar welke arts, specialist of andere (BIG-geregistreerde) zorgverlener u moet gaan, of welk merk geneesmiddel u moet gebruiken. Daarin krijgt u optimale vrijheid.

 • Alleen het allerbeste

  Kwaliteit staat bij ONVZ voorop. Topkwaliteit. In alles wat we doen en bieden. Van het eerste contact tot de afhandeling van declaraties. Face-to-face, aan de telefoon, via het internet en in onze brieven.

  Wij werken met enthousiasme en kennis van zaken. Daar kunt u op vertrouwen. Door degelijk werk van zorginkooporganisatie Multizorg VRZ garandeert ONVZ de beschikbaarheid van kwalitatief goede en betaalbare zorg. Zorg die zo goed mogelijk aansluit bij wat klanten willen. Bovendien bent u door onze samenwerking met professionele verzekeringsadviseurs altijd verzekerd van deskundig advies bij u in de buurt.

 • Service maakt het gemakkelijk als het moeilijk is

  Service en gemak zijn bij ONVZ een gegeven. Zo begeleiden wij u graag naar de juiste zorg. Declaraties verwerken wij snel en goed. Via ons Service Center en het internet zijn wij uitstekend bereikbaar. Ook kunt u met MijnONVZ online uw zorgverzekeringsgegevens bekijken en wijzigen. Eenvoudig en snel. Daarnaast ontvangt u als verzekerde ons gezondheidsmagazine “Lijf & Leden”. Want wij doen graag wat extra´s voor onze leden.

 • Persoonlijke benadering

  Bij ONVZ Zorgverzekeraar bent u meer dan een nummer. Wij ondersteunen u graag persoonlijk. Soms inhoudelijk, een andere keer met een extra steuntje in de rug. Betrokken en met hart voor de zaak.

Luchtvaartuigen

Wij bieden ook verzekeringen aan met betrekking tot de luchtvaart. Wij verstrekken u graag een overzicht van de verzekeringsmogelijkheden van vliegtuigen en luchtvaartondernemingen. Onderstaand kunt u een beknopt overzicht zien van de verzekeringen zoals en voorzover deze voor de General Aviation belangrijk zijn.

 • Verzekering van luchtvaartuigen
 • Persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering voor vliegers
 • Aansprakelijkheidsverzekering voor instructeurs
 • Aansprakelijkheidsverzekering voor (luchtvaart)bedrijven
 • Brandverzekering
 • Loss of License-verzekering
 • Vliegongevallenverzekering

Verzekering van luchtvaartuigen

Onder een dergelijke polis worden zowel de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met een vliegtuig als schade aan het toestel zelf, verzekerd. De dekking is onder te verdelen in de volgende rubrieken:

 • Aansprakelijkheid ten opzichte van derden
 • Aansprakelijkheid ten opzichte van passagiers
 • Beschadiging van het toestel zelf (Casco).

Persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering voor vliegers

Als u niet zelf een verzekering voor het vliegtuig sluit, bent u afhankelijk van een verzekeringspolis die een ander al dan niet heeft afgesloten. Het is voor u lang niet altijd mogelijk om zekerheid te hebben dat deze polis ook dekking biedt. Mogelijk is er een premiebetalingsachterstand, is het toestel uitsluitend voor grondschade verzekerd, voldoet u niet aan de omschrijving van de door de verzekeraar toegestane piloten, of verleent de polis om andere redenen geen dekking. Om te voorkomen dat uw aansprakelijkheid bij schade niet verzekerd blijkt te zijn, kunt u ervoor kiezen om zelf een secundaire aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Een dergelijke verzekering kan worden gesloten door een privé vlieger en door luchtvaartbedrijven, voor zover zij toestellen van derden inzetten. Deze verzekering biedt geen dekking voor schade aan het vliegtuig zelf.

Aansprakelijkheidsverzekering voor instructeurs

Een instructeur heeft zijn eigen aansprakelijkheid. Het kan hierbij gaan om aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het geven van verkeerde instructie en zelfs om een aanspraak tot het vergoeden van schade als gevolg van een verkeerd aangeleerde handeling. De verzekering van luchtvaartuigen kan dekking bieden voor deze schade. Dit echter uitsluitend als het instructierisico is meeverzekerd, de premie tijdig is voldaan e.d. Door middel van de Aansprakelijkheidsverzekering voor instructeurs kan de instructeur zelf een secundaire dekking sluiten voor het geval de verzekering van luchtvaartuigen geen of onvoldoende dekking biedt. Deze verzekering biedt geen dekking voor schade aan het vliegtuig zelf.

Aansprakelijkheidsverzekering voor (luchtvaart)bedrijven

Alle aansprakelijkheid voor luchtvaartbedrijven kan lang niet altijd op één polis worden verzekerd. Aansprakelijkheidsverzekeringen bij luchtvaartverzekeraars sluiten in het algemeen werkgeversaansprakelijkheid uit. Om deze reden dient er te allen tijde een extra aansprakelijkheidsverzekering te worden verzorgd, waarop dit risico wel verzekerd is. Alle grote verzekeringsmaatschappijen verkopen een dergelijke polis hoewel men soms huiverig is om zo´n polis voor een luchtvaartinstelling te accepteren. Aansprakelijkheid voor schade aan vliegtuigen veroorzaakt tijdens onderhoud, inspectie en stalling dekt een dergelijke polis echter niet en voor het verzekeren van dit risico dient een polis gesloten te worden bij een luchtvaartverzekeraar. Bij een luchtvaartverzekeraar kan ook dekking voor productaansprakelijkheid worden ingekocht.

Brandverzekering

De mogelijkheden tot het verzekeren van inventaris en goederen zijn algemeen bekend en behoeft ons inziens geen nadere toelichting. Wat wel van belang is, is om te weten dat als er voor een toestel geen cascoverzekering is gesloten en het toestel op een vast adres staat, het in principe mogelijk is om op dit adres een brandverzekering te sluiten. De premie voor een brandverzekering is doorgaans aanzienlijk lager dan de premie voor een cascoverzekering.

Loss of License-verzekering

Deze verzekering verzorgt een kapitaalsuitkering, wanneer een beroepsvlieger als gevolg van een ongeval of ziekte wordt afgekeurd voor de uitoefening van zijn/haar beroep door de daartoe bevoegde instantie. Deze verzekering kent een aantal belangrijke uitsluitingen. Zo vergoedt de polis niets als de verzekerde binnen zes maanden na aanmelding van de claim komt te overlijden. In verband hiermee kan het handig zijn om een dergelijke verzekering te sluiten in combinatie met een Overlijdensrisicoverzekering. Andere uitsluitingen zijn: een ongeval met een motorrijwiel, opzet en grove schuld, seksueel overdraagbare ziekten, psychische storingen en het gebruik van alcohol en drugs. Ongevallen met motorrijwielen zijn tegen meerpremie wel mee te verzekeren.

Vliegongevallenverzekering

Deze polis biedt een uitkering in geval van overlijden of blijvende invaliditeit. Dit ongeacht de schuldvraag. De meest gebruikelijke te verzekeren rubrieken van een ongevallenpolis zijn “overlijden” en “blijvende invaliditeit” ten gevolge van een ongeval. Naast deze gebruikelijke dekking kunnen wij een verzekering verzorgen die ook invaliditeit als gevolg van ziekte verzekerd. De premie voor deze “complete” invaliditeitsverzekering is uiteraard hoger dan de premie van de “gebruikelijke” ongevallen/invaliditeitsverzekering. Beide verzekeringen keren het volledige verzekerde bedrag uit in geval van algehele blijvende invaliditeit. Bij gedeeltelijke invaliditeit vindt gedeeltelijke uitkering van de verzekerde som plaats, volgens in de polisvoorwaarden opgenomen regels.

Jachten

Bent u de trotse bezitter van een jacht, motorboot, sloep of zeilboot en bent u op zoek naar een passende verzekering voor uw vaartuig? Neemt u dan eens contact op met Assicuro Private Insurance. Door de samenwerking met gerenommeerde verzekeraars is Assicuro in staat u een jachtverzekering aan te bieden met niet alleen een concurrende premie maar tevens diverse zeer goede voorwaarden en een uitstekende schade-afhandeling. U kunt bij Assicuro een keuze maken uit diverse dekkingsvarianten. Zo kunt u ervoor kiezen alleen het wettelijk aansprakelijkheidsrisico te verzekeren. Wilt u naast uw WA dekking ook een dekking die de schade aan uw eigen jacht vergoedt kiest u dan voor een volledige casco dekking. Hebben wij uw interesse gewekt en wilt u een vrijblijvende offerte opvragen voor een jachtverzekering? Neemt u dan contact met ons op.

Paarden

Elke paardenliefhebber weet hoeveel aandacht een paard vraagt, de aanschaf is een hele uitgave en omdat u van uw paard houdt, wilt u toch dat uw paard in topconditie blijft en wilt u altijd de beste zorg kunnen garanderen als er iets gebeurt. Daarom verzekert u uw paard, er kan tenslotte van alles gebeuren, uw paard kan ziek worden en/of invalide raken en zelfs komen te overlijden.

Verzekeraar

Op het gebied van paardenverzekeringen werkt Assicuro samen met Hippo Zorg. Als u een paardenverzekering afsluit, wilt u zeker weten dat uw eigen wensen en omstandigheden centraal staan. Bij Hippo Zorg kunt u daarop rekenen. U heeft de keuze uit een compleet aanbod verzekeringen voor uw paarden.

Of u nu een professionele paardenhouder bent of een particuliere paardenbezitter: In beide gevallen bent u een liefhebber. Er zijn een aantal verzekeringen leverbaar, hieronder vindt u deze in het kort met de premie- indicaties en de dekkings gronden.

 • Overlijdens risico verzekering

  Deze verzekering geeft uitkering bij:
  – dood en noodslachting door een ongeval of een acuut verlopende ziekte;
  – brand.

 • Overlijden en Ongevallen verzekering

  Deze verzekering geeft uitkering bij:
  – dood en noodslachting door een ongeval of een acuut verlopende ziekte;
  – blijvende ongeschiktheid door een ongeval;
  – brand.

 • ODA verzekering

  Deze verzekering geeft uitkering bij: – dood en noodslachting door een ongeval of een acuut verlopende ziekte;
  – blijvende ongeschiktheid door een ongeval;
  – blijvende ongeschiktheid door een ziekte;
  – blijvende onvruchtbaarheid na werpen of verwerpen door een ziekte of ongeval;
  – brand.

 • Uitgebreide verzekering

  Diefstalverzekering

  Deze verzekering geeft uitkering bij schade ontstaan door diefstal. De schadevergoeding is altijd 100% van de verzekerde waarde.

  Uitgebreide ziektekosten verzekering

  Voor vergoeding van veterinaire kosten komen in aanmerking alleen die kosten die gemaakt worden ter genezing en behandeling van het paard, voor dezelfde gedekte schaderisico´s zoals het paard op de paardenpolis is verzekerd.

  Beperkte ziektekostenverzekering

  Castratie verzekering

  Castratie van 3 jaar en oudere hengsten met normaal ontwikkelde geslachtsdelen. 100% uitkering van de verzekerde waarde bij dood door castratie. Mocht uw hengst reeds bij ons verzekerd zijn dan is dit risico standaard meeverzekerd t/m het tweede levensjaar.

  Operatieverzekering

  100% uitkering bij acute dood tijdens, of sterven binnen 30 dagen ten gevolge van de operatie.

  Rijtuigen en Zadelverzekering

  AMEV Hippo vergoedt de schade door verlies of beschadiging van de op het polisblad omschreven rijtuig of wagen met de daaraan bevestigde en op het polisblad omschreven toebehoren.

  Vruchtverzekering

  Het ongeboren veulen kan vanaf 90 dagen na de laatste dekdatum worden verzekerd tot 7 dagen na de geboorte.De verzekerde waarde wordt vastgesteld aan de hand van het dekgeld dat u kunt vermeerderen tot 2,5 keer met een maximum van €4500,-. De premie bedraagt 9,5% van de verzekerde waarde. Bij schade wordt 100% uitgekeerd.

  Collectieve contracten

  Speciaal voor de eigenaren van grotere stallen ontwikkelde Hippo Zorg de collectieve contracten. Deze verzekeringen worden volledig op maat samengesteld voor uw stal.

  Dekhengstenverzekering

  Deze verzekering vergoed schade ten gevolge van dood en blijvende ongeschiktheid als dekhengst door een ziekte of ongeval inclusief blijvende onvruchtbaarheid van de hengst. Het betreft stamboek erkende hengsten. Aparte brochure op aanvraag.

Rijpaardrisico voor dekhengsten

Indien u een hengst wenst te verzekeren tegen blijvende ongeschiktheid voor de sport, dan zijn de basisverzekeringen met bijbehorende premie’s van toepassing.

Voertuigen (niet auto)

Ook voor klanten die niet alleen wielen onder auto's hebben, bieden we mogelijkheden voor het verzekeren van onder andere bromfietsen, motoren, vrachtwagens en in een enkel geval zelfs een tank. We streven ernaar om voor onze klanten het vaste aanspreekpunt te zijn voor alle particuliere schadeverzekeringen. Deze mogelijkheden vallen echter buiten ons specialisme en bieden we daarom enkel aan op verzoek van een bestaande klant.